Nabízíme obrazový servis, zpravodajství, z České republiky, Německa a Polska. Servis vzniká díky spolupráci fotoreportérů v těchto zemích. Mezinárodní část servisu je tvořena servisem agentury Action Press Deutschland. Od roku 2015 je součástí obrazového servisu agentury REX Features. Distribuce snímku probíhá prostřednictvím FTP (online přenosy), přístupem a stažením dat z interního systému PSPA, z neveřejné částí fotobanky.

We offer service, news from the Czech Republic, Germany and Poland. Service is due to cooperation photographers in these countries. International service is made ​​up of the service agency REX features. Distribution is the image by FTP (transfer line), access and download data from the internal system of PSPA, public part of the PSPA images system.