Photo News Service

Nabízíme servis, zpravodajství, z České republiky, Německa a Polska. Servis vzniká díky spolupráci fotoreportérů v těchto zemích. Mezinárodní část servisu je tvořena servisem agentury Action Press. Od roku 2015 servisem agentury REX features. Distribuce snímku probíhá prostřednictvím FTP (online přenosy), přístupem a stažením dat z interního systému PSPA, z veřejné částí fotobanky.

66765978656522Dayron Robles6676597865652166765978656516

We offer service, news from the Czech Republic, Germany and Poland. Service is due to cooperation photographers in these countries. International service is made ​​up of the service agency REX features. Distribution is the image by FTP (transfer line), access and download data from the internal system of PSPA, public part of the PSPA images system.